Nieuw onderzoek naar de hypotheekketen

Hypsotech gaat in 2019 opnieuw een brancheonderzoek doen. Onder de titel Performance en transitie in de hypotheekketen onderzoeken we hoe de markt omgaat met efficiency, effectiviteit, change en customer experience. In deze editie beperken we ons niet alleen tot partijen die het beheer van hypotheken outsourcen, maar verbreden we ons onderzoeksterrein naar partijen die hypotheken zelf beheren.

In 2017 hebben wij een succesvol brancheonderzoek uitgevoerd naar outsourcing van hypotheken. Een flink aantal partijen heeft hieraan meegewerkt. De resultaten hiervan zijn mede aanleiding geweest om volgend jaar weer een onderzoek te plannen.

 We richten ons in het komend onderzoek op een viertal gebieden.

  1. De klant en zijn customer journey: Welke customer journey’s zijn er voor klanten beschikbaar? Hoe meten we resultaat? Kunnen we de klant echt omnichannel ondersteunen?
  2. Het beheer van hypotheken onderling vergeleken met een benchmark: De activiteiten van de deelnemers in de mid- en backoffice worden kwantitatief vergeleken. Is er daadwerkelijk schaalvoordeel? Wat zijn de effecten van gestandaardiseerde en niet gestandaardiseerde portefeuilles op de beheerkosten?
  3. Change: In het vorige brancheonderzoek dat we uitvoerden, gaven de deelnemers aan dat change in de hypotheekketen een uitdaging is. Hoe is de correlatie van de complexiteit van de change met de changekosten? Helpt agile werken om het changeproces te verbeteren? Is er voldoende kennis aanwezig?
  4. Technologie en procesondersteuning: Gaan we naar volledig digitale verstrekking en verwerking van hypotheken? Is de klant klaar voor deze transitie? En wat doen we met de legacy die er nog minimaal 20 jaar is?

Op donderdagmiddag 15 november 2018 organiseert Hypsotech een informatiebijeenkomst voor potentiële deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de details van het onderzoek. Tevens is er gelegenheid voor het inbrengen van onderzoeksvragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de onderzoekers.

Ellen Simonsesimons@hypsotech.nl of tel. 06 5390 6975
Lucas Leenders, lleenders@hypsotech.nl of tel. 06 5568 9627
Tom van der Geest, tvdgeest@hypsotech.nl of tel. 06 1138 4183.