Basisopleiding Hypotheken

De ideale opleiding voor nieuwkomers in de Nederlandse hypotheekindustrie om snel en efficiënt een overzicht te krijgen van basisbegrippen, partijen en processen in de Nederlandse hypotheekindustrie. Klik op Basisopleiding Hypotheken voor een beschrijving in pdf-formaat

Datum en tijd

  • Donderdag 12 en donderdag 19 september 2019 van 09.00 – 17.00 uur.

Programma

Dagdeel 1: Inleiding in hypotheken

We bekijken de hypotheek vanuit juridisch, financieel, fiscaal, commercieel en maatschappelijk oogpunt. We behandelen elementaire begrippen als het hypotheekrecht en zekerheid; onderpanden en verpanden; executie en uitwinning. We bespreken de spelers op de markt: de distributiekanalen, de geldverstrekkers, de funders, maar ook de IT-partijen en de toezichthouders. We bespreken het wettelijke kader waarbinnen de hypotheekmarkt functioneert en kijken wat de impact van die wetgeving is voor de verschillende spelers op die markt.

Dagdeel 2: Hypotheekproducten en risicomanagement

Alhoewel er op dit moment voornamelijk annuïtaire en lineaire hypotheken worden afgesloten, hebben we lang te maken met een uitgebreid palet aan hypotheekvormen. We behandelen de productkenmerken van al deze vormen en kijken naar aflossingswijzen en rentevormen. We staan kort stil bij de meest gangbare acceptatieregels. Vanuit de acceptatieregels en de diverse hypotheekproducten slaan we een brug naar de risico’s binnen de hypotheekportefeuilles. Zo krijgen de deelnemers inzicht in waarom bepaalde regels worden gebruikt in het hypotheekproces en waar de risico’s liggen bij de diverse hypotheekproducten.

Dagdeel 3: De hypotheekketen

We doorlopen de hypotheekketen en maken aan de hand van het door Hypsotech ontwikkelde processpel inzichtelijk hoe diverse geldverstrekkers de keten inrichten en wat voor consequenties dat heeft voor de organisatie van het hypotheekbedrijf. Waar leggen zij de knip in de keten, hoe gaan zij om met changes in de keten en op basis van welke keuzes kiezen partijen ervoor om (een deel van) hun keten te outsourcen? Zo wordt op een didactisch speelse manier de complexe hypotheekketen inzichtelijk gemaakt.

Dagdeel 4: Processen en systemen

Aan de hand van de in dagdeel 3 besproken inrichting van de hypotheekketen bespreken we de diverse processen en systemen. We bekijken welke partijen welke toepassingen gebruiken. We staan stil bij het testen van systemen en behandelen de toegevoegde waarde van scrum en agile werken. Onze systemen worden regelmatig aangepast of portefeuilles worden geoutsourcet hypotheekdata worden gemigreerd. Een uitgelezen moment om stil te staan bij productrationalisatie. Wanneer is standaardisatie niet mogelijk en moeten we naar maatwerk? Daarnaast behandelen we in het kort nieuwe ontwikkelingen, zPSD2, block chain, ontsluiting van data en kijken wat de impact hiervan kan zijn op onze industrie.

Optioneel: Examen

De opleiding kan, indien gewenst, aan het eind van de laatste cursusdag met een afsluitend examen worden afgerond. Het is een open-boek examen waar bij de opgedane inzichten en toepassingsvaardigheden van de kandidaten getoetst worden in de vorm van een casus. Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat.

Doel

Het doel van de opleiding is drieledig: kennisoverdracht over de omgeving waarbinnen u functioneert, het vertalen van deze kennis in praktisch inzicht in de dagelijkse werkzaamheden en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de deelnemers onderling.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor nieuwkomers in de hypotheekindustrie, maar is ook uitermate geschikt voor scrum masters, projectmanagers, product owners, devOps engineers, agile analists, software developers, application consultants, business consultants, business analists, business architects, business engineers, solution architects, test managers.

Werkvorm en trainers

Aan de hand van casuïstiek en oefeningen uit de dagelijkse praktijk van de hypotheekindustrie, gaat u actief aan de slag met de materie. Ook is er volop gelegenheid voor interactie met de trainer en de andere deelnemers. Onze trainers zijn professionals met jarenlange ervaring bij alle grote spelers op de Nederlandse hypotheekmarkt. Daarom zijn onze opleidingen niet alleen gebaseerd op de theorie, maar doorspekt met kennis van en voorbeelden uit de dagelijkse hypotheekpraktijk.

Kosten

Opleiding: € 1.250,00 (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief opleidingsmateriaal, koffie, thee en lunch.
Examen (vrijblijvend): € 149,50 (excl.BTW)
Vroegboekkorting: Als u zich twee maanden voor de start van de opleiding inschrijft, krijgt u 10% korting.
Vol = vol: Wees er op tijd bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Inlichtingen en inschrijvingen

Voor inlichtingen en inschrijvingen kunt u terecht bij Nony Verschoor:
Mail: nverschoor@hypsotech.nl
Telefoon: 070 345 89 80 of 06 11 38 41 82

Waarmee kunnen we u helpen?

Heeft u interesse? Wij nemen graag met u contact op om onze diensten toe te lichten.